Istilah - Istilah dalam Ilmu Kecantikan

PILIHAN
Istilah-istilah mengenai bidang Ilmu Kecantikan atau Seni Kecantikan adalah:
Yang dimaksud dengan Cosmetology ialah ilmu mengenai pelajaran teori dan praktek Seni Kecantikan.
Beauty Culture adalah Seni Kecantikan, kemudian ada pula istilah Cosmetician, Cosmetologist, Beautycien, Operator,
Hairdresser adalah sebutan-sebutan yang sering dipergunakan bagi orang yang berijazah, pandai dan yang mengerjakan bidang seni kecantikan.
 
Dalam masyarakat Indonesia sebutan bagi seorang Cosmetologist ialah: Ahli Kecantikan bagian Kulit dan Ahli Kecantikan bagian rambut atau Ahli Penata Rambut (Hairdresser).
Dalam jabatan tertentu perlu adanya tata tertib jabatan (Etika Jabatan) atau Professional Ethics, yaitu pengetahuan tentang dasar-dasar tingkah laku nilai dan seni moral.
Dalam jabatan sebagai seorang penata rambut maka berlakulah peraturan-peraturan mengenai tingkah laku, sopan santun yang tepat dan perhubungan dagang terhadap atasan (majikan) dan terhadap langganan.
Penting bagi seorang penata rambut untuk menetapkan segala teori dan ketrampilan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
Klik
Istilah - Istilah dalam Ilmu Kecantikan | puramuzo | 5

0 komentar: